Top

Produsele comercializate de techro.ro provin direct de la producatori sau importatori si beneficiaza de garantie nationala oferita de unitatile de service autorizate ale producatorilor/importatorilor, sau partenerilor lor.  Produsul reclamat defect va fi prezentat direct la cel mai apropiat centru de service prevazut in certificat.

Termenii si conditiile de garantie sunt in conformitate cu prevederile legale: ordonanta Guvernului nr. 21 / 1992 privind protectia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Perioada de garantie este mentionata in certificatul de garantie aferent facturii fiscale emisa de techro.ro, sau in certificatul emis de producator/importator si incepe sa curga de la data inscrisa in factura de achizitie..

In cazul persoanelor juridice perioada de garantie este de regula de 12-24 luni pentru produsele de folosinta indelungata si intre 0-12 luni pentru celelalte. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile.

Aducerea la conformitate se poate efectua prin:

  • repararea produsului;

  • inlocuirea partiala sau integrala a produsului;

  • inlocuirea cu produse cu perfomante cel putin egale cu ale produsului ce nu poate fi reparat sau inlocuit cu acelasi model;

  • returnarea contravalorii produsului in situatia in care reparatia sau inlocuirea nu sunt posibile;

Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care s-a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate, sau s-a predat produsul in unitatea de service autorizata, pana la data aducerii produsului in stare normala de utilizare, respectiv data notificarii in scris in vederea ridicarii produsului, sau predarii efective a produsului catre consumator.

Produsele de folosinta indelungata, acele produse complexe, construite din piese si subansambluri si asupra carora se pot efectua reparatii sau activitati de intretinere, defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau atunci cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 15% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui contravaloarea produsului respectiv.

Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data preschimbarii produsului. Operatiunile efectuate de service in perioada de garantie vor fi mentionate pe documente separate; aceste documente devin parte integranta a certificatului de garantie.

Responsabilitatile clientului

Conditiile de garantie nu se aplica pentru problemele sau daunele cauzate de client sau in circumstante cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele:

  • s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat si / sau modificat de personal neautorizat;

  • numarul de serie al produsului (S/N , "serial number", IMEI, etc.), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;

  • sigiliile pentru garantie au fost rupte sau schimbate;

  • produsul prezinta defecte fizice: lovituri, crapaturi, ciobiri, rugina sau prezinta urme de utilizare in conditii neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, manipulare incorecta, setari si instalari incorecte, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, etc;